RETOS DA COEDUCACIÓN: repensar as identidades hexemónicas a través dos coidados

Compartir:
Fecha:
25 de Mayo de 2019 - 25 de Mayo de 2019
Ubicación:
InteRed en Galicia (Praza do Matadoiro, 7. Santiago de Compostela)

Formación destinada a persoal educador e público interesado, en xeral. O obxectivo principal é revisar os modelos patriarcais e os roles tradicionais así como sensibilizarnos da necesidade de corresponsabilizarnos nos coidados. A metodoloxía será participativa e horizontal, partindo das propias vivencias. Formación destinada a personal educador y público interesado, en general. El objetivo principal es revisar los modelos patriarcales y los roles tradicionales así como sensibilizarnos de la necesidad de corresponsabilizarnos en los cuidados. La metodología será participativa y horizontal, partiendo de las propias vivencias.